Film skupine IRWIN v sodelovanju z Igorjem Zupetom
Čas je za novo državo. Prvi kongres državljanov NSK države v času, Berlin
Slovenija, 2012
HD, 65 min

Zaključna plenarna seja Prvega kongresa državljanov NSK v Berlinu, oktober 2010
video dokument, 104 min

Promocija 1. bienala ljudske umetnosti NSK, Leipzig, 2014
mešana tehnika

 

Prvi kongres državljanov NSK države v času

Umetniški kolektiv Neue Slowenische Kunst (NSK) je leta 1992, kmalu po kolapsu socializma in v času razgradnje Jugoslavije, ustanovil državo NSK. Pojavila se je v obdobju, ki je zahtevalo radikalen razmislek o nacionalni državi, vendar se ni manifestirala geopolitično, temveč v obliki kolektivnega umetniškega hotenja. Namesto teritoriju je pripisala status države mišljenju, ki spreminja svoje meje v sozvočju s premiki in spremembami svojega simbolnega in fizičnega kolektivnega telesa. Država NSK, ki se ne enači z ostalimi realnimi oziroma v prostoru obstoječimi državami, je do danes zrasla v desettisočglavi kolektiv.

Osemnajst let po ustanovitvi države NSK je v Berlinu zasedal Prvi kongres državljanov NSK države v času. Med 21. in 23. oktobrom 2010 so se delegati, ustanovni člani NSK-ja in organizatorji kongresa zbrali v Haus der Kulturen der Welt, eksemplarični modernistični zgradbi povojnega obdobja, ki se nahaja v srcu Tiergartna, le lučaj od Reichstaga in nove kanclerske palače.

Večina od 30 delegatov, izbranih v postopku, ki so se ga lahko udeležili vsi zainteresirani državljani NSK, je prišla iz Evrope in ZDA, nekaj pa je bilo tudi delegatov iz Nigerije in Nove Zelandije. Zastopali so širok spekter političnih, estetskih in filozofskih stališč. Od njih se je pričakovalo, da bodo kritično preverili formalno in konceptualno strukturo NSK države v času in začrtali možne smernice njenega nadaljnjega širjenja. Delali so v treh skupinah in dva dneva diskusij sta kulminirala v skupnem zborovanju, na katerem so delegati z glasovanjem odločili, da bodo oblikovali skupno stališče in ga predstavili publiki na zaključni plenarni seji.

Ljudska umetnost NSK

Država NSK je bila ustanovljena leta 1992 kot preoblikovanje umetniškega kolektiva Neue Slowenische Kunst (NSK) v NSK državo v času. NSK so leta 1984 ustanovile tri skupine: Irwin, Laibach in Gledališče sester Scipion Nasice. Sodelovanje, prost pretok idej med posameznimi člani in skupinami ter skupno načrtovanje akcij so bili ključni za delovanje in razvoj NSK-ja. Država NSK je nastala kot odziv na radikalne politične spremembe v Jugoslaviji in Vzhodni Evropi na začetku devetdesetih let 20. stoletja. Poleg projektov, kot so začasne ambasade in konzulati, je začela NSK država v času leta 1993 izdajati potne liste. Trenutno je na svetu približno 14.000 imetnikov potnih listov NSK.

Ključno orodje pri širjenju sporočila države NSK je bil internet. Leta 1994 je bila vzpostavljena spletna stran elektronske ambasade NSK v Tokiu, ki je ostala aktivna kar nekaj let. Leta 2001 je Haris Hararis iz Aten vzpostavil neuradno spletno stran NSK-ja NSKSTATE.COM, ki je postala osrednje zbirališče državljanov NSK. Približno takrat je tudi postalo jasno, da so se začeli državljani sami organizirati tako na spletu kot v resničnem svetu. Za izhodišče za svoje lastne akcije in odzive so vzeli konceptualni prostor in ikonografijo NSK države v času in posameznih skupin NSK-ja. Po preudarku je bila sprejeta odločitev, da se takih pobud ne omejuje, temveč se jih podpira.

Tovrstnih primerov je bilo veliko: v Ameriki je filmar Christian Matzke samoiniciativno odprl knjižnico NSK. V Reykjaviku so državljani NSK sami organizirali NSK stražo Islandije in svojo ambasado NSK. Sredi devetdesetih let je Charlie Krafft iz Seattla naredil več serij porcelanastih krožnikov na temo NSK-ja. Leta 2007 sta IRWIN in NSKSTATE.COM začela zbirati te artefakte in pojav poimenovala ljudska umetnost NSK. Ljudska umetnost NSK je zbirka del različnih slogov in kontekstov, teh nepredvidljivih in neverjetnih odzivov na delo in simbolizem NSK-ja.

IRWIN in NSKSTATE.COM

1. bienale LJUDSKE UMETNOSTI NSK 2014 bo v Leipzigu v Nemčiji. Načrtuje se razstava izbranih del državljanov NSK, ki so dejavni na umetniškem področju.

Predhodne razstave ljudske umetnosti NSK so prikazovale večinoma dela z neposrednimi referencami na klasično NSK-ajevsko estetiko in ikonografijo.

Organizatorji bienala (NSK STAAT LIPSK) želijo ta koncept razviti še korak dlje. Pomembno vlogo pri odločanju umetnikov, da postanejo državljani države NSK, so odigrali estetika slovenskih ustanovnih skupin NSK-ja, retroprincip in prekomerna identifikacija z avantgardnimi gibanji, da bi prišlo do (re)procesiranja travm dvajsetega stoletja. To velja tudi za provokativno in subverzivno moč, ki jo zadnjih trideset let izžareva Neue Slowenische Kunst.

Vendar pa navdih, ki ga vizualni umetniki črpajo iz NSK-ja, ne pomeni nujno tudi slogovnega usklajevanja s prevladujočo NSK-ajevsko estetiko. Novo tisočletje predstavlja nova vprašanja, teme in probleme, novi mediji pa razvijajo nove načine gledanja in vidnosti. V tem pogledu bo bienale tudi zrcalo stališč posameznih državljanov, ki skupaj tvorijo umetniško reprezentacijo političnega, filozofskega in kulturnega duha NSK države v času.

Kaj je ljudska umetnost NSK in zakaj?

1. bienale ljudske umetnosti NSK je hkrati gradbišče in manifestacija NSK države v času in prostoru. Država NSK je »družbena skulptura«, država brez meja ali stalnega ozemlja, ki uporablja umetnost, da podvrže zgodovine, filozofije in ideologije sodobni proučitvi z njihovimi semiotikami in ikonografijami.

Kdo dela ljudsko umetnost NSK in čemu je namenjena?

Državljane države (»das Volk«) tu naprošamo, naj prispevajo svoje interpretacije in vizije države, njene ideologije in ikonografije za največjo razstavo države NSK na svetu. Osnovni namen je posodobitev in razširitev vse obsežnejše Volkskunst (ljudske umetnosti), ki se manifestira neodvisno od omejitev, kot so plemenske tradicije, regionalni običaji in verski rituali. Paradoksno je mogoče ta neobdelani material uporabiti za to, da se analiza in (re)konstrukcija odnosov med umetnostjo in politiko spremenita v umetniško prakso. Posebno cenjene so posodobitve, variacije in razvoj državne semiotike, da se njena transcendentalna veljavnost lahko raztegne na doslej neznane, zunanje imaginarije in kulturne prostore ter jih kolonizira.

Bienalni dogodki

Bienale bo imel tudi program dogodkov, med katerimi bodo predavanja, debate, projekcije filmov in zabave (mogoče tudi z glasbo v živo).

 

Skupino IRWIN sestavlja pet umetnikov: Dušan Mandič (Ljubljana, 1954), Miran Mohar (Novo Mesto, 1958), Andrej Savski (Ljubljana, 1961), Roman Uranjek (Trbovlje, 1961) in Borut Vogelnik (Kranj, 1959). Skupina je bila ustanovljena leta 1983 v Ljubljani; bila je tudi soustanoviteljica gibanja NSK in NSK države v času.

Med njihovimi nedavnimi razstavami in projekti so tudi: Former West, HKW, Berlin, 2013; A Bigger Splash, Tate Modern, London; NSK Passport Office, Museum of Modern Art (MOMA), Manifesta, Genk, 2012; The Global Contemporary. The Art Worlds after 1989, ZKM/Center for Art and Media Karlsruhe, Karlsruhe, The International, MACBA, Barcelona, 2011; The Promises of the Past, Centre Pompidou, Pariz, 2010, State in Time, Kunsthalle Krems, 2009; Here Is Every, Museum of Modern Art (MOMA), 2008–09; NSK Passport Holders, Tajpejski bienale, Taipei Art Museum, 2008; Birds of a Feather, Akbank Art Center, Istanbul, 2006–07; Collective Creativity, Kunsthalle Fridericianum, Kassel, 2005; IRWIN: Retroprincip 19832003, Künstlerhaus Bethanien, Berlin, 2003; in Individual Systems, 50. beneški bienale, Benetke, 2003. Člani skupine živijo in delajo v Ljubljani.