Performativno dejanje Kontekst kolektiva je bilo razvito v sklopu projekta Oktobar XXX: razstava–simpozij–performans kustosinje in teoretičarke Jelene Vesić.

Oktobar XXX je bil zasnovan kot procesualna ponovna uprizoritev – s kritičnim branjem, interpretacijo in aktualizacijo – vprašanj, ki jih je načela in obravnavala eksperimentalna kontrarazstava Oktobar 75 v Študentskem kulturnem centru (SKC) v Beogradu. Oktobra 1975 se je več kulturnih delavcev – kritikov, galeristov, kustosov in umetnikov –, ki so delovali v SKC-ju, odločilo, da objavijo svoje kritične poglede na koncept samoupravne umetnosti v odnosu do delavskega samoupravljanja kot uradnega programa jugoslovanske državne politike socializma. Za razstavo Oktobar XXX pa so bili povabljeni razni akterji neodvisne in levičarske intelektualne, umetniške in aktivistične scene, naj predstavijo svoje različne – in včasih nasprotujoče si – poglede na umetnost in družbo.

Kontekst kolektiv je v performansu predstavljene argumente osnoval na tezah, ki izhajajo iz dveletnega dela na projektu Kontekst, boj za avtonomen prostor. Manifest in performans sta parafraza geste, ki jo je izvedel umetnik Mirko Kajačić leta 1932 v političnem kontekstu in ki predstavlja pomembno referenčno točko za raziskovanje Kontekst kolektiva ter možnost razmišljanja o alternativah za sodobni kapitalistični sistem.

Kontekst, boj za avtonomen prostor predstavlja položaj, v katerem sva se znašla zaradi konkretne situacije – zaprtja Galerije Kontekst, ki sva jo vodila v Kulturnem centru Stari Grad. Spor z novim vodstvom institucije, katere kulturna politika temelji na načelih neoliberalne kulturne politike, naju je pripeljal do raznih eksperimentov in poskusov, da bi našla nov aktualen prostor za najine posege v konkretno realnost. Tako se podajava  v razna pogajanja in akcije – od sodelovanja pri vzpostavitvi in problematiziranje skvota Inex Film vse do podpisa pogodbe z občino Novi Beograd o uporabi skupnostnega prostora do poskusa prestrukturiranja odnosov z mestnimi ustanovami v prostoru Magacin. Poleg tega naju situacija, v kateri sva se znašla, še bolj spodbuja k spopadanju s konkretnim družbeno-politično-ekonomskim kontekstom, v katerem živiva in delava, delovnimi in produkcijskimi pogoji in mestom delavca v kulturnem sektorju gospodarstva.

http://bijenaleumetnosti.rs/2012/index.php?pid=1&news=45
http://kontekstprostor.wordpress.com/

 

Kontekst kolektiv je avtonomna organizacija, ki v delu sledi procesu povezovanja kritiške teorije in prakse ter polja umetnosti in kulture s širšo družbeno akcijo. V praksi nas zanimajo raziskave, ki jih izvajamo skupaj z umetniki in drugimi akterji, koncipiranje razstav, koncipiranje umetniških del in njihova realizacija v sodelovanju z drugimi. Ker se nam zdi razmejevanje poklicev zelo problematično, saj se s tem vzdržuje sedanja delitev dela, se trudimo zabrisati te meje in hibridizirati prostor s tem, da se ukvarjamo z raznolikimi dejavnostmi. Poleg tega nam je pomembno, da je naše politično stališče dovolj jasno izraženo, da ga lahko razume širša publika, in ne le »dovolj podkovani«, ki so ga usposobljeni razbrati. S kritičnim pristopom k družbeni realnosti, neposrednimi posegi in vztrajnim načenjanjem razprav o temah, o katerih se redko govori, skušamo destabilizirati najbolj nazadnjaške in konservativne družbeno-ekonomske in politične procese.