»Togi, osamljeni predmet (delo, roman, knjiga) ni prav v nobeno korist. Vstavljen mora biti v kontekst živih družbenih odnosov.«
Walter Benjamin, The Artist as Producer1

Za vmesno postajo 1:1 v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova Isola Art Center predstavlja Laboratorij Fight-Specific Isola kustosov Camille Pin in Berta Theisa.
Sodelujejo Antonio Brizioli, Tania Bruguera, Angelo Castucci, Edna Gee, Grupo Etcetera, Maddalena Fragnito, out-Office for Urban Transformation, Maria Papadimitriou, Dan Perjovschi, Steve Piccolo, Camilla Pin, Edith Poirier, Christoph Schäfer, Mariette Schiltz, Sašo Sedlaček, Bert Theis, Camilla Topuntoli, Nikola Uzunovski, Daniele Rossi, Wei-Ning Yang in drugi.

Isola Art Center je odprta platforma eksperimentiranja za sodobno umetnost, ki se je razvila v četrti Isola v Milanu v Italiji. Projekt, ki se že več kot desetletje bori z urbano situacijo, prepredeno s konflikti in obsežnimi preoblikovanji, ostaja »brezproračunski«, negotov in ultralokalen. V pristopu Isola Art Centra, ki odpravlja vso vertikalno logiko dela, so udeleženi italijanski in mednarodni umetniki, kritiki in kustosi, umetniški kolektivi, aktivisti, arhitekti, raziskovalci, študenti in zveze krajevnih prebivalcev. V milanski četrti Isola se že kar nekaj časa odvijajo procesi gentrifikacije, ki skupaj s kapitalistično teritorializacijo neposredno rušijo družbeni značaj samega predela, ki zdaj postaja vse bolj sprivatiziran in oropan skupnih, kolektivnih prostorov, kar ogroža temeljne pravice urbanega bivanja.
Isola Art Center deluje z institutivno2 prakso, ki vzpostavlja poti pobega pred neoliberalno logiko finančnih in nepremičninskih špekulacij in dela z umetnostjo kot disruptivnim orodjem razkrivanja in izpostavljanja.

Laboratorij Fight-Specific Isola v Ljubljani je delavnica, ki pri delu uporablja elemente iz trinajstletne zgodovine in sedanje prakse Isola Art Centra, predstavljene v formatu 1:1. Delavnica je zgrajena okrog komponent treh vrst: situacij, publikacij in materializacij.
Situacije, ki jih predlagamo, so kolektivna dela, pri katerih umetniki in kustosi intervenirajo na horizontalen način. Delavnica sitotiska, več stenskih slik, trenutki zbiranja, polet Sončevega oblaka Isola, ki je narejen, da bi ustvaril novo obzorje nasproti nepremičninskemu špekuliranju v Isoli, in na koncu predstavitev knjige Fight-Specific Isola, ki prikazuje borbo soseske.
V prostoru razstavljene publikacije poleg knjige Fight-Specific Isola vključujejo še prototipe, ki so jih ustvarili razni umetniki, materializacije pa so fight-specific dela, ustvarjena v kontekstu četrti Isola.

Z delavnico v ljubljanskem +MSUM-u skuša Isola Art Center deliti z drugimi specifično terminologijo in koncepte, ki so se razvili v dolgoletni borbi, iz prepričanja, da lahko postanejo uporabno orožje v drugih konfliktih ali urbanih mobilizacijah. Posebno še ideja delovanja v umazani kocki in zavračanje izkrivljajočega »olepševanja« zasedene stavbe; kodiranje fight-specific – tj. na posamezni boj vezane – umetnosti, ki prevzema svojo konkretno obliko glede na lokalne potrebe; in pojem razpršenega centra, ki omogoča razmišljanje o umetnostnem centru ne kot o fizičnem prostoru, temveč kot o umskem in telesnem odnosu.
Z Laboratorijem Fight-Specific Isola želimo sprožiti imaginarije urbanih praks in priklicati novo nezavedno in željo po drugih oblikah odnosov.

www.isolartcenter.org / tel: 0039 339 6057 111 / facebook Isola Art Center

 


1Walter Benjamin, Understanding Brecht, New Left Books, London 1973, str. 87.

2 Gerald Raunig razume institutivno prakso ne kot akcijo, naperjeno proti instituciji, ampak kot beg pred institucionalizacijo in strukturiranjem. Če beseda institucija predstavlja neko statično lastnost, gre za to, da se statična narav nadomesti z organizacijo dinamične prakse. Gl. nstituent Practices, No. 2 Institutional Critique, Constituent Power, and the Persistence of Instituting, januar 2007, dostopno na www.eipcp.net/transversal